London around 1700

– Musikken i London rundt år 1700 –

Barokksolistene og Nordic Voices under ledelse av Bjarte Eike

barokks_nordicWelcome to all the pleasures! Med Purcells festlige feiring av alle musikkens nytelser, utfolder kveldens program en vifte av musikalske høydepunkter i London omkring 1700. Purcells ode ”welcome to all the pleasures” til feiringen av St. Cecilias day, oppførtes første gang 22 november 1683 og dannet en tradisjon med årlige konserter til ære for musikkens skyttshelgen St. Cecilia – en tradisjon som skulle vare i godt over 20 år.

Over hele Europa, og særlig i London, nyter Corellis musikk enorm populæritet. Det vil derfor være naturlig at la en av hans berømte concerti grossi være den italienske inngangsporten i programmet.

Innen sin ankomst til London hadde Handel vært på en lengre utdannelsesreise i Italia (1706-1710). Her møtte han bl.a. Corelli og lærte seg å komponere i den virtuose, utagerende italienske stil. I Italia var dramatiske kantater (scene di camera) særlig ettertraktede – de var en type mini operaer for solo sangere med instrumenter, som gjerne konsentrerte seg om et vendepunkt i hovedkarakterens liv. ”Armida abbandonata” fra 1707, er en slags ”mini Rinaldo” hvor Händel fokuserer på Armidas sinne pga at Rinaldos avvisning av hennes kjærlighet.

Geminiani er en av de mange italienere som bosetter seg i London, og han får stor innflytelse på musikklivet både som fiolinist, komponist og forfatter av lærebøker. Han var elev av Corelli, og skrev bl.a. Corellis kjente samling av fiolinsonater (op 5) om til 12 concerti grossi som ble utgitt i 1726 – i konserten spiller vi den mest kjente: La Follia

Utdragene fra Handels to eneste engelskspråklige musikalske dramaer (ikke oratorier), Semele (1744) og Hercules (1745), viser oss at den årelange debatt om hvorvidt operaer og oratorier skulle skrives med italiensk eller engelsk tekst, endelig falt ut til fordel for det nasjonale språk, engelsk.

Programmet forsøker å favne den mangfoldighet av kontraster, følelser og opplevelser som man finner i London rundt 1700, og ”the happy end” står Handel for med sitt avslutningsstykket: endless pleasure, endless love.

Program

Henry Purcell (1659-1695):
Welcome to all the pleasures – ode for St.Cecilia’s day (1683)
Symphony
Welcome to all the pleasures
Here the deities approve – while joys celestial
Then lift up your voices
Beauty, thou scene of love
In a consort of voices
Arcangelo Corelli (1653-1713):
Concero Grosso op 6 nr 4 in D major (utgitt første gang 1714)
Adagio-Allegro
Adagio-Vivace
Allegro

George Frideric Handel (1685-1759):
Armida abbandonata – cantata a voce sola con stromenti (1707)
Accompagnato: Dietro l’orme fugaci
Aria: Ah! crudele, e pur ten’vai
Recitativo: Per te mi struggo
Accompagnato: O voi, dell’incostante
Aria: Venti, venti, fermate, sì
Recitativo: Ma che parlo, che dico?
Aria: In tanti affanni miei

Francesco Geminiani (1687-1762):
Concerto Grosso nr 12 in d moll – komponert over Corellis ”la Follia” (1726)
Tema med 23 variasjoner

George Frideric Handel (1685-1759):
Where shall I fly? – Dejaniras galskapsscene fra Herkules (1745)

George Frideric Handel (1685-1759):
Endless Pleasure, endless love – aria for sopran, kor og orkester fra Semele (1744)